New Art Nafaripoor 3dsmax modeling

معرفی کلی دوره

New Art Nafaripoor 3dsmax modeling

اطلاعات دوره

نرم افزار: Lumion

نام استاد: علی نفری پور

زمان آموزش: 23:53:16 ساعت

شرکت سازنده: نیوآرت

تعداد قسمت ها: 20 قسمت

قیمت دوره: 1,200,000 تومان

اشتراک گذاری

لوگین کنید

اطلاعات دوره

پذیرای نظرات شما هستیم

امتیاز شما :ردیف عنوان مدت زمان حجم پخش آنلاین دانلود ویدیو دانلود زیرنویس دانلود تمرین نوع
1 جلسه اول j1 00:29:07 153.65 MB --- ---

رایگان


----------------------------------------------------------- قسمت اول: 🔸آشنایی بامحیط کلی نرم افزار ⏰تایم این قسمت:29دقیقه ----------------------------------------------------------- با عرض سلام واحترام بنده علی نفری پور برای اولین بار در ایران درتهیه این پک تلاش نموده وبرای دوستان صفر تاصد ضبط کرده ام.امیدوارم از این آموزش لذت کافی رو برده باشید وبتوانید در تمامی جهات بهره ببرید : این آموزش رایگان نیست بلکه بعد از دیدن آن میتوانید در گوگل سرچ کنین (محک)برای حمایت از کودکان سرطانی هر مبلغی روکمک کنید یا در هر امر خیری شریک باشید .امید است که مارا در این امر خیر شریک کنید ارادتمند علی نفری پور 09365453014 Instagram : https://www.instagram.com/memari170/ -----------------------------------------------------------
2 جلسه دوم j2 00:17:02 89.41 MB --- ---

رایگان


----------------------------------------------------------- قسمت دوم: 🔸ترسیم اشکال دوبعدی ⏰تایم این قسمت:17دقیقه ----------------------------------------------------------- با عرض سلام واحترام بنده علی نفری پور برای اولین بار در ایران درتهیه این پک تلاش نموده وبرای دوستان صفر تاصد ضبط کرده ام.امیدوارم از این آموزش لذت کافی رو برده باشید وبتوانید در تمامی جهات بهره ببرید : این آموزش رایگان نیست بلکه بعد از دیدن آن میتوانید در گوگل سرچ کنین (محک)برای حمایت از کودکان سرطانی هر مبلغی روکمک کنید یا در هر امر خیری شریک باشید .امید است که مارا در این امر خیر شریک کنید ارادتمند علی نفری پور 09365453014 Instagram : https://www.instagram.com/memari170/ -----------------------------------------------------------
3 جلسه سوم j3 00:45:33 177.15 MB --- ---

رایگان


----------------------------------------------------------- قسمت سوم: 🔸اصلاح گراشکال دوبعدی ⏰تایم این قسمت:45دقیقه ----------------------------------------------------------- با عرض سلام واحترام بنده علی نفری پور برای اولین بار در ایران درتهیه این پک تلاش نموده وبرای دوستان صفر تاصد ضبط کرده ام.امیدوارم از این آموزش لذت کافی رو برده باشید وبتوانید در تمامی جهات بهره ببرید : این آموزش رایگان نیست بلکه بعد از دیدن آن میتوانید در گوگل سرچ کنین (محک)برای حمایت از کودکان سرطانی هر مبلغی روکمک کنید یا در هر امر خیری شریک باشید .امید است که مارا در این امر خیر شریک کنید ارادتمند علی نفری پور 09365453014 Instagram : https://www.instagram.com/memari170/ -----------------------------------------------------------
4 جلسه چهارم j4 00:25:41 288.39 MB --- ---

رایگان


----------------------------------------------------------- ⭕️قسمت چهارم: 🔸تبدیل اشکال دو بعدی به سه بعدی 🔸Loft 🔸Sweep 🔸Lathe 🔸Bevel 🔸Extrude ----------------------------------------------------------- با عرض سلام واحترام بنده علی نفری پور برای اولین بار در ایران درتهیه این پک تلاش نموده وبرای دوستان صفر تاصد ضبط کرده ام.امیدوارم از این آموزش لذت کافی رو برده باشید وبتوانید در تمامی جهات بهره ببرید : این آموزش رایگان نیست بلکه بعد از دیدن آن میتوانید در گوگل سرچ کنین (محک)برای حمایت از کودکان سرطانی هر مبلغی روکمک کنید یا در هر امر خیری شریک باشید .امید است که مارا در این امر خیر شریک کنید ارادتمند علی نفری پور 09365453014 Instagram : https://www.instagram.com/memari170/ -----------------------------------------------------------
5 جلسه پنجم j5 00:41:50 392.19 MB --- ---

رایگان


----------------------------------------------------------- ⭕️قسمت پنجم: 🔸ترسیم اشکال سه بعدی ----------------------------------------------------------- با عرض سلام واحترام بنده علی نفری پور برای اولین بار در ایران درتهیه این پک تلاش نموده وبرای دوستان صفر تاصد ضبط کرده ام.امیدوارم از این آموزش لذت کافی رو برده باشید وبتوانید در تمامی جهات بهره ببرید : این آموزش رایگان نیست بلکه بعد از دیدن آن میتوانید در گوگل سرچ کنین (محک)برای حمایت از کودکان سرطانی هر مبلغی روکمک کنید یا در هر امر خیری شریک باشید .امید است که مارا در این امر خیر شریک کنید ارادتمند علی نفری پور 09365453014 Instagram : https://www.instagram.com/memari170/ -----------------------------------------------------------
6 جلسه ششم J6 01:04:17 346.84 MB --- ---

رایگان


----------------------------------------------------------- ⭕️قسمت ششم 🔸انتخاب اشیاء 🔸اسنپ 🔸گروه بندی اشیاء 🔸هم تراز سازی اشیاء 🔸مدیریت وکنترل اشیاء 🔸انتقال اشیاء 🔸کپی اشیاء 🔸دو دستور مهم ⏰تایم این قسمت:ا ساعت و4دقیقه 🔅فایل تمرین:احتیاجی ندارد. ----------------------------------------------------------- با عرض سلام واحترام بنده علی نفری پور برای اولین بار در ایران درتهیه این پک تلاش نموده وبرای دوستان صفر تاصد ضبط کرده ام.امیدوارم از این آموزش لذت کافی رو برده باشید وبتوانید در تمامی جهات بهره ببرید : این آموزش رایگان نیست بلکه بعد از دیدن آن میتوانید در گوگل سرچ کنین (محک)برای حمایت از کودکان سرطانی هر مبلغی روکمک کنید یا در هر امر خیری شریک باشید .امید است که مارا در این امر خیر شریک کنید ارادتمند علی نفری پور 09365453014 Instagram : https://www.instagram.com/memari170/ -----------------------------------------------------------
7 جلسه هفتم J7 02:17:07 756.88 MB --- ---

رایگان


----------------------------------------------------------- ⭕️قسمت هفتم 🔸اصلاح گر اشکال سه بعدی (Edite poly) ⏰تایم این قسمت:2ساعت و17دقیقه 🔅فایل تمرین:احتیاجی ندارد ----------------------------------------------------------- با عرض سلام واحترام بنده علی نفری پور برای اولین بار در ایران درتهیه این پک تلاش نموده وبرای دوستان صفر تاصد ضبط کرده ام.امیدوارم از این آموزش لذت کافی رو برده باشید وبتوانید در تمامی جهات بهره ببرید : این آموزش رایگان نیست بلکه بعد از دیدن آن میتوانید در گوگل سرچ کنین (محک)برای حمایت از کودکان سرطانی هر مبلغی روکمک کنید یا در هر امر خیری شریک باشید .امید است که مارا در این امر خیر شریک کنید ارادتمند علی نفری پور 09365453014 Instagram : https://www.instagram.com/memari170/ -----------------------------------------------------------
8 جلسه هشتم J8 00:44:43 576.24 MB --- ---

رایگان


----------------------------------------------------------- ⭕️قسمت هشتم 🔸اصلاح گر های مهم اشکال سه بعدی 🔸Slice 🔸Lathe 🔸Shell 🔸Bend 🔸Twist 🔸Skew 🔸Taper 🔸Stretch 🔸Lattice 🔸Meshsmoth 🔸Wave 🔸Ripple 🔸Noise 🔸FFD 🔸Symmetry ⏰تایم این قسمت:44دقیقه 🔅فایل تمرین:احتیاجی ندارد ----------------------------------------------------------- با عرض سلام واحترام بنده علی نفری پور برای اولین بار در ایران درتهیه این پک تلاش نموده وبرای دوستان صفر تاصد ضبط کرده ام.امیدوارم از این آموزش لذت کافی رو برده باشید وبتوانید در تمامی جهات بهره ببرید : این آموزش رایگان نیست بلکه بعد از دیدن آن میتوانید در گوگل سرچ کنین (محک)برای حمایت از کودکان سرطانی هر مبلغی روکمک کنید یا در هر امر خیری شریک باشید .امید است که مارا در این امر خیر شریک کنید ارادتمند علی نفری پور 09365453014 Instagram : https://www.instagram.com/memari170/ -----------------------------------------------------------
9 جلسه نهم j9 00:44:37 898.98 MB --- ---

رایگان


----------------------------------------------------------- ⭕️قسمت نهم 🔸ترکیب اشیاء 🔸Scatter 🔸Conform 🔸Connect 🔸Boolean 🔸ProBoolean 🔸Pro Cutter ⏰تایم این قسمت:43دقیقه 🔅فایل تمرین:احتیاجی ندارد. ----------------------------------------------------------- با عرض سلام واحترام بنده علی نفری پور برای اولین بار در ایران درتهیه این پک تلاش نموده وبرای دوستان صفر تاصد ضبط کرده ام.امیدوارم از این آموزش لذت کافی رو برده باشید وبتوانید در تمامی جهات بهره ببرید : این آموزش رایگان نیست بلکه بعد از دیدن آن میتوانید در گوگل سرچ کنین (محک)برای حمایت از کودکان سرطانی هر مبلغی روکمک کنید یا در هر امر خیری شریک باشید .امید است که مارا در این امر خیر شریک کنید ارادتمند علی نفری پور 09365453014 Instagram : https://www.instagram.com/memari170/ -----------------------------------------------------------
10 جلسه دههم J10 01:32:32 852.65 MB ---

رایگان


----------------------------------------------------------- ⭕️قسمت دهم 🔸مدل سازی منبت به همراه معرفی موتور رندر کرونا و نصب آن ورندرینگ استودیو آبجکت ⏰تایم این قسمت:1ساعت و32دقیقه 🔅فایل تمرین:دارد ----------------------------------------------------------- با عرض سلام واحترام بنده علی نفری پور برای اولین بار در ایران درتهیه این پک تلاش نموده وبرای دوستان صفر تاصد ضبط کرده ام.امیدوارم از این آموزش لذت کافی رو برده باشید وبتوانید در تمامی جهات بهره ببرید : این آموزش رایگان نیست بلکه بعد از دیدن آن میتوانید در گوگل سرچ کنین (محک)برای حمایت از کودکان سرطانی هر مبلغی روکمک کنید یا در هر امر خیری شریک باشید .امید است که مارا در این امر خیر شریک کنید ارادتمند علی نفری پور 09365453014 Instagram : https://www.instagram.com/memari170/ -----------------------------------------------------------
11 جلسه یازدهم J11 01:11:30 657.85 MB ---

رایگان


----------------------------------------------------------- ⭕️قسمت یازدهم: 🔸مدل سازی لوسترکلاسیک ⏰تایم این قسمت:1ساعت و11دقیقه 🔅فایل تمرین:دارد. ----------------------------------------------------------- با عرض سلام واحترام بنده علی نفری پور برای اولین بار در ایران درتهیه این پک تلاش نموده وبرای دوستان صفر تاصد ضبط کرده ام.امیدوارم از این آموزش لذت کافی رو برده باشید وبتوانید در تمامی جهات بهره ببرید : این آموزش رایگان نیست بلکه بعد از دیدن آن میتوانید در گوگل سرچ کنین (محک)برای حمایت از کودکان سرطانی هر مبلغی روکمک کنید یا در هر امر خیری شریک باشید .امید است که مارا در این امر خیر شریک کنید ارادتمند علی نفری پور 09365453014 Instagram : https://www.instagram.com/memari170/ -----------------------------------------------------------
12 جلسه دوازدههم J12 00:38:40 314.74 MB ---

رایگان


----------------------------------------------------------- ⭕️قسمت دوازدهم: 🔸مدل سازی میز کلاسیک ⏰تایم این قسمت:38دقیقه 🔅فایل تمرین:دارد. ----------------------------------------------------------- با عرض سلام واحترام بنده علی نفری پور برای اولین بار در ایران درتهیه این پک تلاش نموده وبرای دوستان صفر تاصد ضبط کرده ام.امیدوارم از این آموزش لذت کافی رو برده باشید وبتوانید در تمامی جهات بهره ببرید : این آموزش رایگان نیست بلکه بعد از دیدن آن میتوانید در گوگل سرچ کنین (محک)برای حمایت از کودکان سرطانی هر مبلغی روکمک کنید یا در هر امر خیری شریک باشید .امید است که مارا در این امر خیر شریک کنید ارادتمند علی نفری پور 09365453014 Instagram : https://www.instagram.com/memari170/ -----------------------------------------------------------
13 جلسه سیزدهم J13 01:00:58 494.68 MB ---

رایگان


----------------------------------------------------------- ⭕️قسمت سیزدهم: 🔸مدلینگ صندلی اداری ⏰تایم این قسمت:1ساعت 🔅فایل تمرین:دارد. ----------------------------------------------------------- با عرض سلام واحترام بنده علی نفری پور برای اولین بار در ایران درتهیه این پک تلاش نموده وبرای دوستان صفر تاصد ضبط کرده ام.امیدوارم از این آموزش لذت کافی رو برده باشید وبتوانید در تمامی جهات بهره ببرید : این آموزش رایگان نیست بلکه بعد از دیدن آن میتوانید در گوگل سرچ کنین (محک)برای حمایت از کودکان سرطانی هر مبلغی روکمک کنید یا در هر امر خیری شریک باشید .امید است که مارا در این امر خیر شریک کنید ارادتمند علی نفری پور 09365453014 Instagram : https://www.instagram.com/memari170/ -----------------------------------------------------------
14 جلسه چهاردهم J14 00:54:05 580.97 MB ---

رایگان


----------------------------------------------------------- ⭕️قسمت چهاردهم: 🔸مدل سازی سینک ⏰تایم این قسمت:54دقیقه 🔅فایل تمرین:دارد. ----------------------------------------------------------- با عرض سلام واحترام بنده علی نفری پور برای اولین بار در ایران درتهیه این پک تلاش نموده وبرای دوستان صفر تاصد ضبط کرده ام.امیدوارم از این آموزش لذت کافی رو برده باشید وبتوانید در تمامی جهات بهره ببرید : این آموزش رایگان نیست بلکه بعد از دیدن آن میتوانید در گوگل سرچ کنین (محک)برای حمایت از کودکان سرطانی هر مبلغی روکمک کنید یا در هر امر خیری شریک باشید .امید است که مارا در این امر خیر شریک کنید ارادتمند علی نفری پور 09365453014 Instagram : https://www.instagram.com/memari170/ -----------------------------------------------------------
15 جلسه پانزدهم J15 01:50:14 755.36 MB ---

رایگان


----------------------------------------------------------- ⭕️قسمت پانزدهم: 🔸مدلینگ صحنه داخلی 🔸ایمپورت اتوکد 🔸ترسیم دیوار وکف وسقف وقرنیز وپنجره ودرب 🔸وارد کردن آبجکت ⏰تایم این قسمت:1ساعت و50دقیقه 🔅فایل تمرین:دارد. ----------------------------------------------------------- با عرض سلام واحترام بنده علی نفری پور برای اولین بار در ایران درتهیه این پک تلاش نموده وبرای دوستان صفر تاصد ضبط کرده ام.امیدوارم از این آموزش لذت کافی رو برده باشید وبتوانید در تمامی جهات بهره ببرید : این آموزش رایگان نیست بلکه بعد از دیدن آن میتوانید در گوگل سرچ کنین (محک)برای حمایت از کودکان سرطانی هر مبلغی روکمک کنید یا در هر امر خیری شریک باشید .امید است که مارا در این امر خیر شریک کنید ارادتمند علی نفری پور 09365453014 Instagram : https://www.instagram.com/memari170/ -----------------------------------------------------------
16 جلسه شانزدههم J16 02:24:26 685.6 MB ---

رایگان


----------------------------------------------------------- ⭕️قسمت شانزدهم: 🔸مدلینگ نمای کلاسیک ⏰تایم این قسمت:2ساعت و24دقیقه 🔅فایل تمرین:دارد. ----------------------------------------------------------- با عرض سلام واحترام بنده علی نفری پور برای اولین بار در ایران درتهیه این پک تلاش نموده وبرای دوستان صفر تاصد ضبط کرده ام.امیدوارم از این آموزش لذت کافی رو برده باشید وبتوانید در تمامی جهات بهره ببرید : این آموزش رایگان نیست بلکه بعد از دیدن آن میتوانید در گوگل سرچ کنین (محک)برای حمایت از کودکان سرطانی هر مبلغی روکمک کنید یا در هر امر خیری شریک باشید .امید است که مارا در این امر خیر شریک کنید ارادتمند علی نفری پور 09365453014 Instagram : https://www.instagram.com/memari170/ -----------------------------------------------------------
17 جلسه هفدهم j17 01:15:40 726.68 MB ---

رایگان


----------------------------------------------------------- ⭕️قسمت هفدهم: 🔸نکات طراحی آشپزخانه ومدلینگ آشپزخانه مدرن ⏰تایم این قسمت:1ساعت و15دقیقه 🔅فایل تمرین:دارد. ----------------------------------------------------------- با عرض سلام واحترام بنده علی نفری پور برای اولین بار در ایران درتهیه این پک تلاش نموده وبرای دوستان صفر تاصد ضبط کرده ام.امیدوارم از این آموزش لذت کافی رو برده باشید وبتوانید در تمامی جهات بهره ببرید : این آموزش رایگان نیست بلکه بعد از دیدن آن میتوانید در گوگل سرچ کنین (محک)برای حمایت از کودکان سرطانی هر مبلغی روکمک کنید یا در هر امر خیری شریک باشید .امید است که مارا در این امر خیر شریک کنید ارادتمند علی نفری پور 09365453014 Instagram : https://www.instagram.com/memari170/ -----------------------------------------------------------
18 جلسه هجدهم J18 01:47:33 661.95 MB ---

رایگان


----------------------------------------------------------- ⭕️قسمت هجدهم: 🔸طراحی آشپزخانه کلاسیک 🔸مراحل ترسیم 🔸مدلینگ درب ها وستون 🔸مدلینگ آشپزخانه اجرایی ⏰تایم این قسمت:1ساعت و47دقیقه 🔅فایل تمرین:دارد. ----------------------------------------------------------- با عرض سلام واحترام بنده علی نفری پور برای اولین بار در ایران درتهیه این پک تلاش نموده وبرای دوستان صفر تاصد ضبط کرده ام.امیدوارم از این آموزش لذت کافی رو برده باشید وبتوانید در تمامی جهات بهره ببرید : این آموزش رایگان نیست بلکه بعد از دیدن آن میتوانید در گوگل سرچ کنین (محک)برای حمایت از کودکان سرطانی هر مبلغی روکمک کنید یا در هر امر خیری شریک باشید .امید است که مارا در این امر خیر شریک کنید ارادتمند علی نفری پور 09365453014 Instagram : https://www.instagram.com/memari170/ -----------------------------------------------------------
19 جلسه نانزدهم J19 01:29:38 1.19 GB ---

رایگان


----------------------------------------------------------- ⭕️قسمت نوزدهم: 🔸مدلینگ نمای مدرن ⏰تایم این قسمت:1ساعت و29دقیقه 🔅فایل تمرین:دارد. ----------------------------------------------------------- با عرض سلام واحترام بنده علی نفری پور برای اولین بار در ایران درتهیه این پک تلاش نموده وبرای دوستان صفر تاصد ضبط کرده ام.امیدوارم از این آموزش لذت کافی رو برده باشید وبتوانید در تمامی جهات بهره ببرید : این آموزش رایگان نیست بلکه بعد از دیدن آن میتوانید در گوگل سرچ کنین (محک)برای حمایت از کودکان سرطانی هر مبلغی روکمک کنید یا در هر امر خیری شریک باشید .امید است که مارا در این امر خیر شریک کنید ارادتمند علی نفری پور 09365453014 Instagram : https://www.instagram.com/memari170/ -----------------------------------------------------------
20 جلسه بیستم J20 02:18:03 679.32 MB ---

رایگان


----------------------------------------------------------- ⭕️قسمت بیستم(آخر): 🔸ریبون ادیت پلی-پلی مدلینگ-پینت آبجکت ⏰تایم این قسمت:2ساعت و18دقیقه 🔅فایل تمرین:دارد. ----------------------------------------------------------- با عرض سلام واحترام بنده علی نفری پور برای اولین بار در ایران درتهیه این پک تلاش نموده وبرای دوستان صفر تاصد ضبط کرده ام.امیدوارم از این آموزش لذت کافی رو برده باشید وبتوانید در تمامی جهات بهره ببرید : این آموزش رایگان نیست بلکه بعد از دیدن آن میتوانید در گوگل سرچ کنین (محک)برای حمایت از کودکان سرطانی هر مبلغی روکمک کنید یا در هر امر خیری شریک باشید .امید است که مارا در این امر خیر شریک کنید ارادتمند علی نفری پور 09365453014 Instagram : https://www.instagram.com/memari170/ -----------------------------------------------------------تمامی حقوق مربوط به سایت تری دی فور دانلود میباشد